สรุปข้อมูลนำเสนอผลงาน

ศูนย์กลุ่มสาระ การงานอาชีพและเทคโนโลยี


รายละเอียด

โรงเรียน ครู(ค.ศ.5) ครู(ค.ศ.4) ครู(ค.ศ.3) ครู(ค.ศ.2) ครู(ค.ศ.1) ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 0 0 13 4 1 5 1 0 24
โรงเรียนสิรินธร 0 0 3 4 1 0 0 0 8
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 0 0 1 1 0 1 1 0 4
โรงเรียนนาดีวิทยา 0 0 2 0 0 0 0 0 2
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพญารามวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 0 0 1 1 0 1 1 0 4
โรงเรียนมหิธรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนนาบัววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 0 0 0 3 0 0 0 3
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 0 0 1 1 0 0 0 0 2
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 0 0 3 0 2 0 0 0 5
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 0 1 1 0 1 0 0 3
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 0 0 1 0 0 1 0 0 2
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 0 0 2 3 0 2 0 0 7
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 1 2
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 0 0 0 1 1 1 0 0 3
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนยางวิทยาคาร 0 0 1 1 0 0 0 0 2
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 0 0 2 2 1 0 0 0 5
โรงเรียนพนาสนวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 0 2 0 0 0 0 0 2
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 1 0 4 0 0 0 0 0 5
โรงเรียนแร่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 0 0 0 1 0 0 1 0 2
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 0 1 1 0 0 0 2
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 4 0 0 1 0 0 5
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 1 0 2
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนรัตนบุรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 0 0 0 1 1 2 0 0 4
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 0 0 1 0 0 1 0 0 2
โรงเรียนโนนเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 0 0 3 2 4 2 0 0 11
โรงเรียนโคกยางวิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนตานีวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 1 0 3 0 0 0 4
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนตาเบาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสังขะ 0 0 1 1 0 0 0 0 2
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 0 0 1 0 1 2 1 0 5
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 0 0 0 1 1 2 0 0 4
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 0 0 0 1 5 4 0 0 10
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 0 0 0 0 2 0 0 0 2
รวม 1 0 56 30 38 32 6 1 164