สรุปข้อมูลนำเสนอผลงาน

ศูนย์กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์


รายละเอียด

โรงเรียน ครู(ค.ศ.5) ครู(ค.ศ.4) ครู(ค.ศ.3) ครู(ค.ศ.2) ครู(ค.ศ.1) ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 0 0 12 10 8 5 0 0 35
โรงเรียนสิรินธร 0 0 15 10 4 9 0 2 39
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนนาดีวิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 0 0 0 0 1 1 0 0 2
โรงเรียนพญารามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 0 0 1 3 5 1 0 0 9
โรงเรียนมหิธรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนนาบัววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 0 0 0 1 1 0 0 2
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 0 0 1 0 1 2 0 0 4
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 0 0 2 6 6 2 0 0 12
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 0 0 2 1 1 0 0 0 3
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 0 0 2 1 3 2 0 0 8
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 0 0 1 0 1 0 0 2
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 1 1
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนยางวิทยาคาร 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 0 0 3 2 2 1 0 0 7
โรงเรียนพนาสนวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 0 0 1 0 1 0 0 0 2
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแร่วิทยา 0 0 0 1 0 1 0 0 2
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 0 1 0 2 0 0 3
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 0 0 1 1 0 0 0 0 2
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนรัตนบุรี 0 0 2 1 2 3 0 0 7
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 0 0 1 2 1 0 0 3
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนโนนเทพ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 0 0 3 4 11 2 0 0 18
โรงเรียนโคกยางวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนตานีวิทยา 0 0 0 0 2 0 0 0 2
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนตาเบาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสังขะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 0 0 0 2 1 1 0 0 4
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 0 0 0 0 0 3 0 0 3
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 0 0 0 0 0 4 0 0 4
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 0 0 0 1 1 1 0 0 3
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 0 0 0 0 1 3 0 1 5
รวม 0 0 50 49 68 60 0 4 219