สรุปข้อมูลนำเสนอผลงาน

ศูนย์กลุ่มสาระ ภาษาไทย


รายละเอียด

โรงเรียน ครู(ค.ศ.5) ครู(ค.ศ.4) ครู(ค.ศ.3) ครู(ค.ศ.2) ครู(ค.ศ.1) ครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ครูอัตราจ้าง รวม
โรงเรียนสุรวิทยาคาร 0 0 5 2 6 0 0 0 13
โรงเรียนสิรินธร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสวายวิทยาคาร 0 0 1 1 2 0 0 0 4
โรงเรียนนาดีวิทยา 0 0 0 0 1 4 0 0 5
โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 0 0 1 0 0 0 0 0 1
โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 0 0 0 1 0 1 0 0 2
โรงเรียนพญารามวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนมหิธรวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนนาบัววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 0 0 1 5 2 0 0 0 8
โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองสนิทวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 0 0 2 7 1 1 0 0 11
โรงเรียนแตลศิริวิทยา 0 0 0 2 0 0 0 0 2
โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนจารย์วิทยาคาร 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม 0 0 1 0 1 1 0 0 3
โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนวังข่าพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนยางวิทยาคาร 0 0 0 0 1 2 0 0 3
โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 0 0 1 0 0 3 1 0 5
โรงเรียนพนาสนวิทยา 0 0 0 0 0 2 0 0 2
โรงเรียนศรีสุขวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 0 0 2 0 0 1 0 0 3
โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
โรงเรียนแร่วิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนบึงนครประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนเมืองบัววิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนลำพลับพลาวิทยาคาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 0 0 1 1 1 0 0 0 3
โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนช้างบุญวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนรัตนบุรี 0 0 1 2 1 1 0 0 5
โรงเรียนดอนแรดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนธาตุศรีนคร 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองอียอวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนสนมวิทยาคาร 0 0 1 0 0 1 0 0 2
โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนโนนเทพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 0 0 0 1 1 2 0 0 4
โรงเรียนโคกยางวิทยา 0 0 0 1 0 0 0 0 1
โรงเรียนตานีวิทยา 0 0 0 0 2 0 1 0 3
โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนตาเบาวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนแนงมุดวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนสังขะ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
โรงเรียนกระเทียมวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 0 0 0 0 2 2 0 0 4
โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพระแก้ววิทยา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนบัวเชดวิทยา 0 0 0 0 0 5 0 0 5
โรงเรียนมัธยมศรีลำเภาลูน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 0 0 0 0 1 2 0 0 3
โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 0 0 0 0 2 2 0 0 4
รวม 0 0 17 23 33 46 2 0 121