ศูนย์การเรียนรู้กลุ่มสาระกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมผลการปฏิบัติงานในการประเมินความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง โรงเรียน
นางณิชชา กลมกลาง ครูผู้ช่วย โรงเรียนสุรวิทยาคาร
นางสาวโชติกา ศรไชย ครูผู้ช่วย โรงเรียนประสาทวิทยาคาร